• Ansuda

    Ansuda

    Zavedenie malého zásobníka kryogénnej kvapaliny ansuda Ansuda je druh malého plynového zariadenia integrovaného s pevnou základňou a viacvrstvovým adiabatickým zásobníkom kryogénnej kvapaliny s vysokým vákuom a je vybavený systémami plnenia kryogénnej kvapaliny a samotlakovými odparovacími systémami. Kategórie: Ansuda, Malá zásobná nádrž, Malá zásobná nádrž na kryogénnu kvapalinu Ansuda je v súčasnosti ako jednoduchý a pohodlný nový režim dodávky plynu, ktorý nahrádza oceľové fľaše a Dewars, široko používaný už ...